Dịch vụ giặt ủi công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Del Tech có sự giao thoa hài hòa giữa giá trị truyền thống và tư tưởng thời đại mới, hình thành bản sắc văn hóa riêng biệt.Với tinh thần tôn trọng kỷ luật, Del Tech xây dựng văn hóa chuyên nghiệp thông qua giá trị cốt lõi Trách nhiệm - Tận tâm - Cống hiến - Tín nhiệm - Phát triển - Tự hào.

Chúng tôi xây dựng văn hoá theo tinh thần hòa nhã, tôn trọng chữ tín, tôn trọng nguyên tắc và ứng xử chuẩn mực. Luôn hướng đến hiện đại văn minh vì lợi ích của cộng đồng. Văn hóa Del Tech còn mang đậm tính nhân văn, chúng tôi quý trọng nhân tài, luôn tạo môi trường làm việc hiện đại và thoải mái nhất để con người có thể phát huy hết năng lực, học hỏi và thăng tiến trong công việc.

Văn hóa doanh nghiệp của Del Tech chính là sức mạnh, là chất keo gắn kết, thúc đẩy mỗi cá nhân nỗ lực không ngừng, đóng góp vào mục tiêu chung của doanh nghiệp. Mỗi thành viên tại Del Tech đều coi đây là ngôi nhà thứ 2, nơi gắn bó và dành thời gian phần lớn hằng ngày để sống và làm việc. Chúng tôi tự hào vì được tham gia ngôi nhà chung Del Tech và chúng tôi cảm thấy hãnh diện khi được là người của Del Tech.